Błędy medyczne

Odszkodowania » Błędy medyczne

Za błąd medyczny uważa się nieumyślne działanie bądź zaniedbanie przez lekarza lub pracownika wykonującego inny medyczny zawód, które w konsekwencji doprowadza do szkody pacjenta. Jeśli więc padliście Państwo ofiarami błędu lekarskiego, udzielmy fachowego wsparcia i pomocy prawnej.

Prowadzimy sprawy o odszkodowania w przypadkach:

  • Błędów decyzyjnych z zakresu farmakologicznego, diagnostycznego czy terapeutycznego.
  • Błędów wykonawczych lekarzy, położnych, pielęgniarki czy pracowników technicznych.
  • Zakażenia chorobami zakaźnymi, takimi jak HIV, CMV, WZW czy Streptococcus
  • Błędów, w wyniku których doszło do zgonu
  • Inne zaniedbania