Porady odszkodowania

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi poradami dotyczącymi odszkodowań.

  • Renta dla rodziny zmarłego w wypadku w komunikacji

    Osoba, względem której ciążył na zmarłym w wypadku komunikacyjnym, ustawowy obowiązek alimentacyjny może żądać od Zakładu Ubezpieczeń w którym sprawca miał wykupioną polisę OC, renty obliczonej stosownie do swoich potrzeb oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.

  • Zwrot kosztów pogrzebu zmarłego w wypadku komunikacyjnym

    W myśl przepisów kodeksu cywilego, zgodnie z art. 446. § 1: "Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł". Biorąc pod wzgląd powyższe należy wskazać, że zwrot kosztów pogrzebu należy się temu, kto je poniósł, niezależnie od tego, czy jest spadkobiercą poszkodowanego.