Renta dla rodziny zmarłego w wypadku w komunikacji

Porady odszkodowania » Renta dla rodziny zmarłego w wypadku w komunikacji

Osoba, względem której ciążył na zmarłym w wypadku komunikacyjnym, ustawowy obowiązek alimentacyjny może żądać od Zakładu Ubezpieczeń w którym sprawca miał wykupioną polisę OC, renty obliczonej stosownie do swoich potrzeb oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.