Wypadki przy pracy

Odszkodowania » Wypadki przy pracy

Wypadek przy pracy ma miejsce nie tylko na terenie zakładu pracy, ale również w delegacji czy służbowej podróży, związany jest z przyczyną zewnętrzną oraz wykonywaną pracą i doprowadza do urazu bądź zgonu.

Po takim zdarzeniu pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu powypadkowego, choć zdarza się, że tego nie robi z powodu na przykład nie przestrzegania przepisów BHP bądź nie odprowadzania składki ZUS licząc na to, że pracownik, bądź w przypadku zgonu jego rodzina, nie będą dochodzić swoich praw.
 
Nasza wykwalifikowana kadra pomoże Państwu w uzyskaniu odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, za zniszczone przy pracy mienie, pomoc w uzyskaniu renty i inne roszczenia przysługujące poszkodowanemu.