Wypadki śmiertelne

Odszkodowania » Wypadki śmiertelne

W sytuacji, gdy osoba ulegająca wypadkowi umiera,zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego rodzinie należy się :

  • zwrot kosztów leczenia
  • zwrot kosztów pogrzebu
  • zadośćuczynienie z tytułu straty bliskiej osoby
  • odszkodowanie jednorazowe
  • renta

Jeśli stracili Państwo bliską osobę w wypadku śmiertelnym, służymy pomocą przy uzyskaniu należnych świadczeń.