Wypadki w szkole

Odszkodowania » Wypadki w szkole

Uczniowi, który jest ofiarą wypadku w szkole przysługuje rekompensata nie tylko z tytułu ubezpieczenia NNW, ale również dodatkowe, jednorazowe odszkodowanie, renta i zadośćuczynienie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Jeśli więc Państwa dziecko doświadczyło wypadku na terenie szkoły, pomożemy uzyskać najwyższe odszkodowanie szybko i profesjonalnie.