Zwrot kosztów pogrzebu zmarłego w wypadku komunikacyjnym

Porady odszkodowania » Zwrot kosztów pogrzebu zmarłego w wypadku komunikacyjnym

W myśl przepisów kodeksu cywilego, zgodnie z art. 446. § 1: "Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł". Biorąc pod wzgląd powyższe należy wskazać, że zwrot kosztów pogrzebu należy się temu, kto je poniósł, niezależnie od tego, czy jest spadkobiercą poszkodowanego.